med hjärtat tänkt

Tanken och önskan om en bättre värld finns inom oss alla. Genom konsumentkraft kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för en bättre marknad.
Vår övertygelse bygger på alla små enkla medel såsom att vår företagsbil är miljömärkt, att vi använt oss av färg, inredning och trycksaker som också är miljömärkta och att vår livsstil går hand i hand med vår filosofi.

Som ägare och VD för företaget har jag en tanke, idé och filosofi om att tillsammans med andra skapa en tryggare och en mer rättvis värld. Jag drivs av min övertygelse och smittar gärna av mig av min positiva attityd till min omgvining.
Mina 15 år i hotell- och restaurangbranschen har berett mina kunskaper inom service och bemötande och mina sex år som gymnasielärare har gett mig en bredare kunskap om behovet av en samhällellig förändring.
Tillsammans med min man, som är en del av styrelsen i företaget, försöker vi skapa en medvetenhet, i såväl vår närhet som vår omnejd, om behovet av ekologiska och rättvisemärkta produkter samt en sundare livsstil.
Välkommen in i butiken!
Andreea